TOC Resultants implementeert oplossingen bij dienstverleners die project- of procesmatig werken. Deze oplossingen leiden tegelijkertijd tot een hogere leversnelheid en –betrouwbaarheid, alsmede hogere productie. Onze oplossingen worden met succes toegepast in profit en non-profit:

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Implementatie van Critical Task Manager (CTM) op de afdeling I&A tezamen met Integrated Service Management (ISM).
Resultaat: ICT-diensten en -projecten worden significant sneller en > 90% op tijd geleverd. Download het artikel “Grip op de Uitvoering” in ZorgvisieICT hier.

Sint Fransiscus Gasthuis

Borging van bestaande TOC-implementatie opdat de ligduur verder daalt, zonder concessies aan zorgkwaliteit.
Resultaten: Gemiddelde ligduur gedaald van 5,25 naar ruim 4,5 dagen, bij gestegen productie.

Viecuri Medisch Centrum

Implementatie van Critical Task Management (CTM) op ICT-afdeling voor incidenten, problems, changes en projecten
Resultaten: Leverbetrouwbaarheid ≈ 90% en grip op complexe taken en projecten. Klik hier om de Viecuri-case te downloaden

Maasstad Ziekenhuis

Implementatie van Critical Chain Project Management (CCPM) voor alle afdelingsoverstijgende projecten.
Resultaten: 95% van de projecten op tijd, scope en budget afgerond en output meer dan verdubbeld. Klik hier om het artikel de Maasstad Ziekenhuis-case te downloaden

Leger des Heils Jeugdzorg & en Reclassering

Implementatie van Critical Task Manager (CTM) in de 5 vestigingen ten behoeve van goede en tijdige zorg in een financieel gezonde organisatie.
Resultaten: Productiviteit en financiële gezondheid is met 10% gestegen en kritische stappen in het zorgproces worden sneller en betrouwbaarder afgerond.

Gemeente Amsterdam Dienst WZS

Implementatie van TOC-procesmanagement teneinde de correcte behandeling van WMO-bezwaren aanzienlijk te verbeteren.
Resultaten: Doorlooptijd gedaald van > 20 tot ca. 5 weken. Download hier de presentatie van het Hoofd van de betrokken afdeling.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Implementatie onder leiding van De Praktijk van doorstroomverbetering met behulp van Critical Task Manager (CTM) op het laboratorium van de afdeling Genetica.
Resultaten: Doorlooptijd gedaald van 45 naar 23 dagen en leverbetrouwbaarheid gestegen van < 60% naar > 80%.

Ziekenhuis Nij Smellinghe

Implementatie met International House of TOC (iHoT) van Critical Task Manager (CTM) op de afdeling MDL en Interne opdat patiënten niet langer, en zeker niet korter liggen dan medisch noodzakelijk en -daarmee- beddencapaciteit vrijmaken.
Resultaten: Gemiddelde ligduur afgenomen met > 20%. CTM wordt nu op alle 5 de klinische afdelingen gebruikt.

CMS Derks Star Busmann

Implementatie van Critical Task Manager (CTM) opdat de productiviteit en de tijdigheid van de veilingpraktijk aanzienlijk verbetert.
Resultaten: Productiviteit is toegenomen met 30% en CMS onderscheid zich nu in de markt met superieur en transparant procesmanagement.