Veilig Thuis Twente (VTT) is het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente. VTT kampte met 10 weken wachtlijst en een interne werkvoorraad. Dit veroorzaakt veel stress, frictie, inefficiëntie en vooral zorgen over, en leed bij cliënten. Dit moest dus anders

Tezamen met TOC Resultants begon VTT in april 2020 het project Kwaliteit op Tijd met als doel om per eind 2020 helemaal wachtlijstvrij te zijn.

Tijdens het TOC Netwerk van 10 feb 2021 vertelden Tanja en Ellen van VTT …

  • Wat de problemen waren
  • Hoe de oplossing werkt
  • Hoe de implementatie verliep.

Kort en goed: VTT is sinds december 2020 volledig wachtlijstvrij. Een verademing voor medewerkers en vooral; cliënten en ketenpartners. Lees hun presentatie op onze downloadpagina!